У відповідності до «Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ», розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.04.2016 року № 825 :


Загальна інформація


 • Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»;
 • Скорочена назва: ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»;
 • Ідентифікаційний код згідно з ЄДР: 39806926;
 • Організаційно-правова форма (для резидентів): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
 • Форма власності: ПРИВАТНА;
 • Країна реєстрації: УКРАЇНА;
 • Номер запису в Єдиному державному реєстрі: 1 074 102 0000 054322;
 • Дата державної реєстрації: 28.05.2015;
 • Орган та місце державної реєстрації Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;
 • Адреса місцезнаходження (за установчими документами): 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера “А”;
 • Фактична адреса : 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера “А”.

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

Види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства:

 • надання гарантій;
 • надання поручительств;
 • надання позик;
 • факторинг;
 • фінансовий лізинг;
 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 • залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю : Ткаченко Антон Сергійович, пряме володіння, Розмір участі: 100%, Україна, м. Харків, 14.11.1985 р., громадянин України, паспорт серії МН № 192240 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 12.12.2001 р. РНОКПП 3136422056, зареєстрований за адресою Україна, м. Харків вул. Амосова (Корчагінців), буд. 9, кв. 49.


Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи – директор ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» Ткаченко А.С.


Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відділення є структурною одиницею та підпорядковується Головному офісу ФК згідно діючої організаційної структури ФК, затвердженої наказом Директора ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС». Відділення не має власного коду за ЄДРПОУ не уповноважене нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету. Відділення у своїй діяльності керується Законами України та іншими нормативно-правовими актами що регулюють валютне законодавства України , в частині здійснення валютно-обмінних операцій на території України, Статутом та внутрішніми документами ФК, цим Положенням, наказами Директора ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС».

Переглянути установи


Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

 1. Ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі № 15 від 14.05.2019 року;
 2. Ліцензія Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 71 від 06.08.2019 року.

Відомості про річну фінансову та консолідовану фінансову звітність


  Річна фінансова звітність
 • ф.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.;
 • ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.;

 • Консолідована фінансова звітність
 • ф.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2019 р.;
 • ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019 р.

Документы: