Фінансова звітність

Відомості про річну фінансову звітність

  • Річна фінансова звітність ф.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.;
  • ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.;
  • Фінансова звітність ф.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2019 р.;
  • ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019 р.

Документи